- Analys - hållbar effektivitet

Behöver ni ett bra beslutsunderlag innan förändringen av arbetssätt genomförs? Vi utför förstudier och analys av nuläge inför beslut om bästa tillvägagångssätt för att lyckas med förändringen.

Kontaktperson