- Microsoft 365

Vi behöver teknisk kompetens och en genomtänkt tanke kring arbetssätt för att kunna arbeta effektivt i de digitala verktygen som ingår i Microsoft 365. Är ni på väg in i eller vill ha bättre utväxling på investeringen. Vi hjälper gärna till med förändringsstöd i de faktiska arbetssätten.

I en mer komplex digital arbetsmiljö som Microsoft 365 behöver chefer och medarbetare ta ett eget ansvar för att strukturera information och kommunicera effektivt. För detta behövs en tydliga gemensamma principer och riktlinjer för organisationen i syfte att undvika splittring och slöseri av tid och mental energi.

Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter av hur man når effektiva och hållbara arbetssätt med Microsoft 365 som stöd.

Kontaktperson