- MS 365 Discovery Workshop Framtida arbetssätt

Är ni på väg in i en större förändring av era arbetssätt? 

Har ni hört att förändring är svårt, tar tid och sällan leder till målet? Vi är övertygade om att det inte behöver vara så. Förändring mot ökat självledarskap och även gruppers förmåga att organisera sig effektivt lyckas när den följer en tydlig process.
Inom rådgivning utför vi analyser och ger råd för hur ni kan bygga tydliga och lättanvända strukturer, vilka tekniska verktyg som lämpar sig till vad och hur vi utvecklar vägvinnande beteenden i den sociala arbetsmiljön.

UTFORSKA ERA FRAMTIDA ARBETSSÄTT

En Discovery Workshop är en del av processen för att komma fram till ett gemensamt arbetssätt för organisationen. Den föregås av intervjuer med ca 3-5 utvalda personer.- Nuläge – hur arbetar ni idag?
- Inspirerande presentation av hur arbetsmetodiken Workflow och Microsoft 365 tillsammans kan bidra till hållbart  effektiva arbetssätt
- Demonstration av hur en implementering av nya arbetssätt i organisationen kan gå till
- Önskat läge – vart vill ni komma och i vilken takt vill ni ta er dit?
- Sammanfattning – nästa steg


- Syfte att skapa medvetenhet kring möjligheterna i att förstärka självledarskapet för att i nästa steg skapa effektiva team. Kombination av de två samt kontinuerligt arbete leder till huvudmålet hållbart effektivt organisation.
- Utkast på roadmap och playbook  med alternativa vägar för implementering

GENOMFÖRANDE

 

 

 

 

 

Arbetet är inte längre en plats man går till utan ett resultat som ska skapas. Idag finns alla möjligheter att utveckla effektiva arbetssätt som utgår från det som ska göras och de individer som ska skapa resultaten.

Många organisationer har idag brister i sin fysiska arbetsmiljö, interna strukturer och dagliga rutiner. IT-verktyg används inte fullt ut vilket motverkar ett optimalt sätt att arbeta. Det kan i sin tur leda till en arbetsdag fylld av distraktioner, avbrott och beteenden som stjäl tid och energi från de viktigaste aktiviteterna.

Vi hjälper er att göra analyser inför förbättrat nyttjande av IT-verktyg och utveckling av interna strukturer och social arbetsmiljö för att ni ska få rätt förutsättningar att arbeta hållbart effektivt.

Kontaktperson

Kontaktperson

Intresseanmälan

Det finns inga planerade tillfällen. Du kan göra en intresseanmälan genom att fylla i formuläret.