- Led digitala workshops

Workshopen Led digitala workshops riktar sig till dig som vill utveckla din metodik och tekniska förmåga att leda workshops digitalt.  Med nyvunna färdigheter kan du se till att medarbetare, kunder och partners kan skapa tillsammans och vara kreativa i workshops även när ni inte träffas fysiskt. Workshopen är ett samarbete mellan iManagement och MovingMind


Att kunna leda workshops digitalt är en särskild kompetens som allt fler behöver behärska i vår mer distanserade arbetssituation. Omvärlden förändras allt snabbare och blir mer komplex. En central förmåga blir då att kunna samla rätt kompetens och flexibelt lösa problem och få fram nya lösningar.

En viktig komponent i nytänkandet är att kunna genomföra effektiva workshops oberoende av var deltagarna befinner sig organisatoriskt eller geografiskt. Workshops är mer komplicerade att genomföra digitalt utan rätt förkunskap, förberedelser, arbetssätt och verktyg.

Del 1 Tid Uppföljning Tid
15 mars 0900-1200 21 april 0900-0945
4 maj 1330-1630 2 juni 0900-0945

 

Utbildningen genomförs digitalt
Utbildningen leds i samarbete av Henrik Gustafsson (MovingMind) och Jerker Davidsson (iManagement).
Genomförandet sker under en halvdag med ett max 12 st deltagare för att kunna hålla en nära och anpassad dialog. Vi strävar efter att lära ut genom att få prova på de olika workshopmomenten och digitala verktygen i linje med kursens principer. Det digitala mötet sker med hjälp av Microsoft 365/Teams. Som whiteboard-verktyg används Miro. Lärdomarna kan tillämpas på valfri plattform.

En effektiv digital workshop baseras på ett antal principer…
Samskapande: Att kunna arbeta tillsammans på lika villkor i en digital miljö
Samsyn: Att visualisera resultat och bygga på varandras kunskap och idéer
Struktur: Att arbeta med tidboxade aktiviteter
… och följer en tydlig arbetsprocess
Före: Digital onboardning sker så alla kan bidra
Under: Kreativt arbete med delade skriv-ytor och digital whiteboard
Efter: Kunna förmedla resultatet vidare till andra personer och systemTeoretiska moment
- Utmaningar och möjligheter med digitala workshops
- Agera som facilitator under digitala workshops
- Principer för designtänkande och samarbete
- Workshop-processens steg och checklistor
- Underlätta digital onboarding
- Infoga material och strukturera workshops 
- Arbeta kreativt i grupp
- Arbeta med mallar och kanvasar
- Förmedla och komplettera resultatet

Deltagarna får efter kursen ta del av presentationer och checklistor.
Välkommen!

Kontaktperson

Intresseanmälan

Det finns inga planerade tillfällen. Du kan göra en intresseanmälan genom att fylla i formuläret.