- Led effektfullt med digitala möten

Detta är intensivutbildningen som ger dig rätt förutsättningar att leda digitala möten effektfullt. Du får nycklar för att öka engagemang, tips hur du skapar en bättre mötesmix som frigör tid och energi och råd hur du använder tekniken smartare och bygger strukturer för ökat genomslag.

 

Våra digitala möten har blivit ett basverktyg för att hålla ihop våra organisationer och skapa värde i en värld som förändras snabbt. Det digitala mötet behöver både frigöra engagemang mellan människor och sätta fokus på rätt prioriteringar. Vi behöver hitta mötesformer för att fatta beslut, följa upp resultat, hylla prestationer, bygga engagemang och ge grogrund för kreativitet.

DAG 1 TID UPPFÖLJNING TID
11 oktober 09:00-12:00 9 november 13:00-13:45

 

För hjärnan, som inte automatiskt anpassar sig till de nya förutsättningarna, finns tydliga risker och fallgropar med den digitala miljön. Denna intensivutbildning ger dig den kunskap och de erfarenheter du behöver för att lyckas leda digitala möten effektfullt. Du kommer leda möten så de skapar grund för engagemang och tillit och samtidigt stärker prestationer och resultat.

  • Kunskap hur du kan öka engagemanget i dina möten med hjälp av SCARF-modellen 
  • Hur du genom en bättre mötesmix kan hushålla med tid och energi
  • Kunskap om hur du involverar med tekniska hjälpmedel (chat, break-out, frågeformulär etc.)
  • Hur du genom en tydlig struktur ökar effekten av dina möten

 

  • Digitala mötesformer – möjligheter och risker
  • Skapa resultat och engagemang med digitala möten
  • Tekniska tips – ”gör” och ”undvik”
  • Struktur – beslut, aktiviteter och anteckningar
  • Spelregler förslag för effektiva digitala möten

 

Kontaktperson

Intresseanmälan

Det finns inga planerade tillfällen. Du kan göra en intresseanmälan genom att fylla i formuläret.