- Led effektfullt med digitala möten

Detta är intensivutbildningen som ger dig rätt förutsättningar att leda digitala möten effektfullt.

 

Våra digitala möten har blivit vårt främsta basverktyg för att hålla ihop våra organisationer och skapa värde i en värld som förändras snabbt. Det digitala mötet behöver både frigöra engagemang mellan människor och sätta fokus på rätt prioriteringar. Vi behöver hitta mötesformer för att följa upp prestationer och resultat samtidigt som vi bygger engagemang.

För hjärnan, som inte automatiskt anpassar sig till det nya, finns tydliga risker och fallgropar med den digitala miljön. Denna intensivutbildning ger dig den kunskap och de erfarenheter du behöver för att lyckas leda digitala möten effektfullt. Du kommer leda möten så de skapar grund för engagemang och tillit och samtidigt stärker prestationer och resultat.

  • Kunskap hur du kan öka engagemanget i dina möten med hjälp av SCARF-modellen 
  • Hur du genom en bättre mötesmix kan hushålla med tid och energi
  • Kunskap om hur du involverar med tekniska hjälpmedel (chat, break-out, frågeformulär etc.)
  • Hur du genom en tydlig struktur ökar effekten av dina möten

 

  • Digitala mötesformer – möjligheter och risker
  • Skapa resultat och engagemang med digitala möten
  • Tekniska tips – ”gör” och ”undvik”
  • Struktur – beslut, aktiviteter och anteckningar
  • Spelregler förslag för effektiva digitala möten

 

Kontaktperson

Kontaktperson