- Ledarskap när alla jobbar hemifrån

Detta är intensivkursen som ger ledare nycklarna till att leda medarbetare som jobbar hemifrån. Ett enkelt sätt att vässa och modernisera ditt ledarskap för att lyfta engagemang och prestationer i ditt team.

Det ökade distansarbetet innebär både risker och möjligheter för vår gemensamma förmåga att prestera och samarbeta. Ett medvetet och närvarande ledarskap som tar tillvara individens förutsättningar bygger bättre teamkänsla och prestationsförmåga.

När allt mer av vårt arbete sker hemifrån och den sociala distansen riskerar öka behöver ledare ha kompetens i hur man leder digitalt och på distans. Denna intensivutbildning ger dig som ledare verktygen du behöver för att frigöra den kraft och det fokus som behövs för att medarbetare ska känna engagemang och skapa hållbara prestationer.


Efter genomförd intensivkurs har du lärt dig:

- Insikter om hur du stärker dina styrkor och undviker dina fallgropar som ledare
- Rutiner för hur jag som ledare stärker mitt självledarskap
- Handlingsplan för hur jag lyfter mina medarbetare individuellt
- Kunskap om hur du kan skapa bättre överblick över teamets prioriteringar
- Förståelse för hur du skapar förutsättningar för djupt fokus och tydliga resultat i ditt team


- Så frigör du energi och tid för ditt eget ledarskap
- Led medarbetare olika – förstå och anpassa ditt ledarskap till medarbetarnas behov
- Frigör engagemang och handlingskraft på distans
- Sätt fokus på prioriterade uppgifter och resultat
- Skapa utrymme för arbete i djupt fokus och undvik distraktioner
- Använd digitala verktyg smart för att skapa tydlighet och hävstång i ditt ledarskap

Kontaktperson