- Ledarskap i en hybrid värld

Detta är intensivkursen som ger ledare nycklarna till att leda medarbetare som växelvis jobbar hemifrån och från kontoret. Ett enkelt sätt att vässa och modernisera ditt ledarskap för att lyfta engagemang och prestationer i ditt team.

Det ökade distansarbetet innebär både risker och möjligheter för vår gemensamma förmåga att prestera och samarbeta. Ett medvetet och närvarande ledarskap som tar tillvara individens förutsättningar bygger bättre teamkänsla och prestationsförmåga.

När allt mer av vårt arbete sker hemifrån och den sociala distansen riskerar öka behöver ledare ha kompetens i hur man leder digitalt och på distans. Denna intensivutbildning ger dig som ledare verktygen du behöver för att frigöra den kraft och det fokus som behövs för att medarbetare ska känna engagemang och skapa hållbara prestationer.

DAG 1 TID UPPFÖLJNING TID
27 april 13:00-16:00 25 maj 13:00-13:45

 

Lärmål - efter genomförd kurs har du:
- Fått en tydlig bild om vilka goda rutiner och strukturer du behöver etablera för att stärka ditt ledarskap i en hybridvärld
- Påbörjat en handlingsplan för hur du lyfter medarbetarnas engagemang men också följer upp deras resultat
- Fått kunskap om hur du kan skapa en tydlig överblick över teamets prioriteringar och mål
- Fått förståelse för hur du skapar förutsättningar för växlingar mellan djupt fokus och ett effektivt samarbete och undviker de fallgropar vi sett under pandemin


- Så frigör du energi och tid för ditt eget ledarskap
- Led medarbetare olika – förstå och anpassa ditt ledarskap till medarbetarnas behov
- Frigör engagemang och handlingskraft på distans
- Sätt fokus på prioriterade uppgifter och resultat
- Skapa utrymme för arbete i djupt fokus och undvik distraktioner
- Använd digitala verktyg smart för att skapa tydlighet och hävstång i ditt ledarskap

Kontaktperson

Intresseanmälan

Det finns inga planerade tillfällen. Du kan göra en intresseanmälan genom att fylla i formuläret.