- Samarbeta effektivt med Microsoft Planner

Intensivkursen riktar sig till dig som vill öka genomförandekraften i ditt Team. 

Du får en tydlig metod, ökad teknisk kompetens och förslag på kraftfulla strukturer som inte minst ökar framdriften för er som samarbetar digitalt och på distans. Verktyget Planner är ett effektivt verktyg i Microsoft 365 som du enkelt kan integrera med Teams och andra applikationer.

DAG 1 TID UPPFÖLJNING TID
18 oktober 13:00 - 16:30 16 november 1300 - 1345

 


Under kursens tre timmar får du lära dig:

- analysera och bryta ned var era flaskhalsar finns
- olika metoder för att skapa struktur i Planner för att kunna utveckla egna "boards"
- de viktiga tekniska detaljerna för att skapa överblick och flyt i samarbetet
- tekniker för att tryggt kunna leda möten och processer med stöd av Planner
- kunskap om hur ni kopplar Planner till din personliga uppgiftslista
- förståelse hur du integrerar Planner med Microsoft Teams på ett enkelt sätt


Kursens innehåll är uppbyggd på grunderna i ett effektivt samarbete, vilka är,

- att alla inom teamet har en gemensam målbild
- att teamet tydliggör vad som behöver göras, vad som är prioriterat,
vem som ska göra vad och när det ska vara klart
- att alla vet hur man bäst kan bidra och sedan fokuserar på uppgiften
- att teamet följer upp det som görs och det som inte blir gjort
- att kommunikation, problemlösning, lärande och firande sker öppet så att
medlemmarna i teamet bygger tillit till varandra.

Kontaktperson

Intresseanmälan

Det finns inga planerade tillfällen. Du kan göra en intresseanmälan genom att fylla i formuläret.