- Självledarskap i en hybrid värld

Detta är intensivutbildningen som ger dig grunden för hållbar effektivitet och självledarskap när du jobbar hemifrån. Nu är det rätt tid att investera i ditt självledarskap, förmågan att leda dig själv till mentalt starka tillstånd med fokus på det som skapar värde och resultat.

 

 

Vi människor vill i grunden prestera och bidra. Vi vill känna social samvaro och göra genuin nytta tillsammans med andra. Nu ökar den sociala distansen och tyvärr även otydligheten kring våra arbeten. Risken är stor för att oro och ensamhet påverkar oss negativt och leder till passivitet, reaktivitet eller att vi tar i väldigt hårt. Dessa tillstånd leder på sikt till lägre motivation och svaga resultat. Det har ingen råd med!

DAG 1 TID UPPFÖLJNING TID
Inget planerat datum finns      

 


Efter genomförd intensivkurs har du lärt dig:
- Vilka nyckelvanor du behöver för att hålla en hög energi och en god hjärnhälsa vid arbete hemifrån
- Vilka strukturer du behöver utveckla för ett produktivt och kreativt hemarbete
- Hur du kan öka samhörigheten med dina kollegor för att stärka engagemanget och effekten av era samarbeten

 


- Vad behövs för att utveckla en sund och effektiv hjärnhälsa?
- Motverka distraktioner och skaffa tekniker för fokus i en hemmiljö
- Förstärk dina planeringsrutiner - gör en tydligare gränsdragning mellan arbete/privatliv
- Utveckla din att-göra-struktur och prioritera effektfullt
- Nyttja dina digitala verktyg för hävstång vid arbete hemifrån

Kontaktperson

Intresseanmälan

Det finns inga planerade tillfällen. Du kan göra en intresseanmälan genom att fylla i formuläret.