- Aktivitetsbaserade arbetssätt

Avgörande för ett lyckat införande av aktivitetsbaserat arbetssätt är chefers och medarbetares förhållningssätt till sitt arbete. Utformningen av det fysiska kontoret bör anpassas till människornas behov och förutsättningar för att arbeta effektivt och hållbart.

Ett aktivitetsbaserat arbetssätt bygger på att arbete är aktiviteter som utförs på platser lämpade för respektive aktivitet. Arbete är inte längre en plats vi går till utan ett sätt att utföra arbetet på. Det viktiga är resultatet av arbetet genom ett medvetet nyttjande av tid, fokus och samarbetsmöjligheter. Ett aktivitetsbaserat arbetssätt innebär en växling från kontroll och styrning till ett större personligt ansvarstagande. Det bygger i sin tur på ett ömsesidigt förtroende mellan chefer och medarbetare. Ett ökat självledarskap frigör resurser och kraft för medarbetare och leder till större grad av självorganisation och effektivt samarbete.

Behöver ni stöd i förändringen av arbetssätt har vi kunskapen och flera års erfarenhet av utformning och implementering av aktivitetsbaserade arbetssätt.

Även i en aktivitetsbaserad miljö är hjärnan vårt främsta arbetsverktyg. I en omvärld där informationen flödar fritt och förändringstakten är hög är det lätt att bli händelsestyrd, tappa fokus och inte nå önskade resultat på utsatt tid. I en aktivitetsbaserad miljö är det ännu viktigare med ett anpassat ledarskap, att ha god överblick över prioriterade aktiviteter, ha förmågan att planera tiden för att få rätt saker gjorda i tid och på rätt plats.

Med ett tydligt förändringsstöd med fokus på hur vi kan skapa förändrade och hållbara arbetssätt kan ni få en riktigt god utväxling på er fysiska arbetsmiljö. Med rätt bakgrundsarbete lyckas vi skapa arbetsmiljöer som stöttar medarbetarnas faktiska behov. 

Kontaktperson