- Microsoft 365 Discovery Workshop Framtida arbetssätt

Är ni på väg in i en större förändring av era arbetssätt? 

Har ni hört att förändring är svårt, tar tid och sällan leder till målet? Vi är övertygade om att det inte behöver vara så. Förändring mot ökat självledarskap och även gruppers förmåga att organisera sig effektivt lyckas när den följer en tydlig process.
I samarbete med er gör vi analyser och ger råd för hur ni kan bygga tydliga och lättanvända strukturer, vilka tekniska verktyg som lämpar sig till vad och hur vi utvecklar vägvinnande beteenden i den sociala arbetsmiljön.

UTFORSKA ERA FRAMTIDA ARBETSSÄTT

En Discovery Workshop är en del av processen för att komma fram till ett gemensamt arbetssätt för organisationen. Den föregås av intervjuer med ca 3-5 utvalda personer.- Nuläge – hur arbetar ni idag?
- Inspirerande presentation av hur arbetsmetodiken Workflow och Microsoft 365 tillsammans kan bidra till hållbart  effektiva arbetssätt
- Demonstration av hur en implementering av nya arbetssätt i organisationen kan gå till
- Önskat läge – vart vill ni komma och i vilken takt vill ni ta er dit?
- Sammanfattning – nästa steg


- Syfte att skapa medvetenhet kring möjligheterna i att förstärka självledarskapet för att i nästa steg skapa effektiva team. Kombination av de två samt kontinuerligt arbete leder till huvudmålet hållbart effektivt organisation.
- Utkast på roadmap och playbook  med alternativa vägar för implementering

GENOMFÖRANDE

Kontaktperson

Intresseanmälan

Det finns inga planerade tillfällen. Du kan göra en intresseanmälan genom att fylla i formuläret.