- Team Workflow - Effektiva möten

Bra möten är navet i goda och effektiva samarbeten. Samtidigt rankas ineffektiva möten, både i mängd och kvalitet, som topp tre bland tidstjuvar av tjänstemän runt om i världen. Vi har alla mycket att vinna på effektivare möteskulturer:

Alla som bjuder in till möten bör veta hur vi gör ett möte intressant.
Alla som går på möten bör veta hur man bidrar till bättre möten.
Alla möten är inte likadana och bör därför inte hanteras likadant. Några förutsätter kreativitet och ett abstrakt fokus, andra mer struktur och disciplin.

En förutsättning är att deltagare vet vilken typ av möte de ska delta i och vad som förväntas av dem. Vi behöver fler relevanta möten som ger tydliga resultat och mindre tid i mötessoppa.

Workflow Effektiva Möten är en workshop skapad specifikt för att inspirera och ge praktiska kunskaper för att hantera alla delar av olika möten, både före, under och efter.
I utbildningen lär du/ni er:

  • Personlig reflektion över effektiviteten i nuvarande mötesmönster – antal möten, struktur och effektivitet
  • Personlig handlingsplan för förbättrad möteseffektivitet
  • Medvetenhet kring olika typer av möten och mötesroller
  • Kunskap om hur jag förbättrar digitala möten och möten utanför det fysiska mötesrummet
  • Strukturförståelse – hur jag bygger och stöttar en bra mötesstruktur
  • Förbättrade tekniska kunskaper (med Outlook, OneNote, Teams och smartphone)

Kontaktperson

Intresseanmälan

Det finns inga planerade tillfällen. Du kan göra en intresseanmälan genom att fylla i formuläret.