- iWorkflow - Självledarskap & effektivitet

Med Workflow tar du ett stort första steg mot hållbar effektivitet. Du får träning i hur du kan använda dina befintliga IT-verktyg som din mailklient, din smarta telefon och framför allt din hjärna på ett mer effektivt sätt.

Vi erbjuder redskapen för ett klarare fokus, en tydligare struktur, rationell informationshantering och effektivare kommunikation. Tillsammans med goda rutiner för prioritering och planering så lägger vi grunden för ett effektivare arbete oavsett om du arbetar i en traditionell arbetsmiljö eller en aktivitetsbaserad. Du får naturligtvis mer gjort - minskad stress får du på köpet!

Denna utbildning genomförs lärarledd under en heldag plus en halvdags uppföljning. 

Dag 1 - Heldag Tid Dag 2 - Halvdag Tid
31/5 2022
iOffice K64 (Kungsg. 64) i Sthlm
0900-1700 22/6 2022
Halvdag, iOffice K64 (Kungsg. 64)
0900-1200
Dag 1 - Heldag Tid Dag 2 - Halvdag Tid
18/8 2022
iOffice K64 (Kungsg. 64) i Sthlm
0900-1700 16/9 2022
Halvdag, iOffice K64 (Kungsg. 64)
0900-1200

 

Workflow finns även som som digital kurs som då fördelas på tre halvdagstillfällen - anmäl dig till Workflow Digital)

Workflow är ett koncept för personlig effektivitet och självledarskap framtaget av iManagement. Det hjälper individer och grupper att skapa flyt i sin arbetsdag. När du lärt dig att arbeta med Workflow så kan du hantera information på ett strukturerat sätt. Du behärskar konkreta tekniker för ett mer fokuserat arbete och blir bättre på att prioritera och planera dina arbetsuppgifter och din tid. Det ger bättre resultat samtidigt som arbetsmiljön blir sundare. Målet är att skapa ett arbetsflöde som ger utrymme för både produktivitet och kreativitet.


- Förmåga att utveckla och fasthålla en metodik för att strukturera, prioritera arbetet
- Förmåga att planera och sedan utföra det enligt planeringen
- Förmåga att sätta upp mål samt planera för att nå i mål i tid.
- Förmågan att reflektera över lyckade aktiviteter och identifiera utmaningar
- Skapa balans tack vare bättre färdigheter i att fokusera, hantera information, arbeta strukturerat,
prioritera, planera och kommunicera.


- Optimera hjärnkraft för beslutsfattande
- Öka ditt fokus
- Rationell informationshantering
- Bästa att-göra-struktur för att få överblick och arbetet utfört
- Konkret hantering av avbrott och medvetenhet kring ställtid
- Tumregler för konkret prioritering av arbetsuppgifter
- Goda rutiner för planering på kort och lång sikt
- Bästa användande av tekniska hjälpmedel för hävstång i arbetet

BAKGRUND OCH BEHOV

Dagens allt mer mobila, digitaliserade arbetsliv är flexibelt och ger oss många nya möjligheter. Samtidigt sköljer information och intryck över oss allt snabbare och i allt fler kanaler. Utvecklingen accelererar och tekniken gör att vi kan vara fullt tillgängliga hela tiden. Som individer behöver vi ofta ställa om snabbt och byta fokus för att lösa olika utmaningar. Vi måste konstant fatta olika beslut, såväl viktiga som oviktiga. Att kunna fokusera på rätt sak och planera sitt arbete kräver bra självledarskap. Det är nyckeln till hållbar personlig effektivitet.

Att leda sig själv mot målen, balanserat och utan stress, kräver en effektiv arbetsmetodik och en tränad förmåga att använda resurser och arbetsverktyg effektivt. Genom att träna Workflow frigörs både tid och energi för ökat självledarskap. Medarbetare kommer i balans tack vare bättre färdigheter i att fokusera, hantera information, arbeta strukturerat, prioritera, planera och kommunicera. Det bidrar till arbetsglädje. Resultatet blir en hållbart effektiv organisation som är produktiv, kreativ och flexibel, samtidigt som medarbetarna har kraft kvar efter jobbet.