- iWorkflow Klassrum- Självledarskap & samarbete

Med Workflow tar du ett stort första steg mot hållbar effektivitet. Du får träning i hur du kan använda dina befintliga IT-verktyg som din mailklient, din smarta telefon och framför allt din hjärna på ett mer effektivt sätt.

Vi erbjuder redskapen för ett klarare fokus, en tydligare struktur, rationell informationshantering och effektivare kommunikation. Tillsammans med goda rutiner för prioritering och planering så lägger vi grunden för ett effektivare arbete oavsett om du arbetar i en traditionell arbetsmiljö eller en aktivitetsbaserad. Du får naturligtvis mer gjort - minskad stress får du på köpet!

Kommande tillfällen utökas med en extra halvdag dvs heldag + 2st halvdagar.
Det för att vi har gjort ett tillägg i kursen omkring samarbete och kommunikation. 
Platsen för alla tillfällen och dagar är centralt i Stockholm, lokal meddelas i inbjudan

Dag 1 - Heldag Dag 2 - Halvdag Dag 3 - Halvdag
18/8 2022, 0900-1700 16/9 2022, 0900-1200 7/10 2022, 0900-1200
13/9 2022, 0900-1700 30/9 2022, 0900-1200 21/10 2022, 0900-1200

 

Workflow finns även som som digital kurs som då fördelas på fyra halvdagstillfällen - anmäl dig till Workflow Digital)

Workflow är ett koncept för personlig effektivitet och självledarskap framtaget av iManagement. Det hjälper individer och grupper att skapa flyt i sin arbetsdag. När du lärt dig att arbeta med Workflow så kan du hantera information på ett strukturerat sätt. Du behärskar konkreta tekniker för ett mer fokuserat arbete och blir bättre på att prioritera och planera dina arbetsuppgifter och din tid. Det ger bättre resultat samtidigt som arbetsmiljön blir sundare. Målet är att skapa ett arbetsflöde som ger utrymme för både produktivitet och kreativitet.

LÄRMÅL - KUNSKAP DU FÅR MED DIG

Målet med iWorkflow är att skapa ett modernt arbetssätt för kunskapsarbetare anpassat till hjärnans förutsättningar:

Efter genomfört program har du som deltagare kunskap och förmåga att:

  1. Optimera fokus, mental kraft och energi, för bättre resultat och sundare hjärnhälsa
  2. Arbeta öppet och tydligt för ökat lärande och tillit till kollegorna
  3. Skapa tydliga digitala strukturer för samverkan, överblick och tillhörighet
  4. Tydliggöra och visualisera prioriteringar, delegering, genomförande och uppföljning som uppmärksammar ansträngning och leder till engagemang
  5. Förstå behovet av gemensamma riktlinjer anpassade till individer, team och organisation, som skapar balans mellan självbestämmande och tydlighet för gruppen.


Dag 1:
Förmiddag - Optimera ditt fokus genom att
    - Förstå hjärnans styrkor och svagheter som kunskapsarbetare
    - Öka ditt fokus och minimera distraktioner och avbrott
    - Nyttja fysisk och digital arbetsmiljö effektivt
    - Skapa mentalt utrymmer för reflektion och kreativitet
    - Hantera information effektivt
 Eftermiddag - Använd dina digitala verktyg för att optimera genomförande
    - Skapa en vattentät struktur
    - Prioritera och kom igång med det viktigaste samtidigt som du sätter gränser - varje dag
    - Planera och ge dig balans mellan eget arbete och samarbete med andra
    - Rutiner för dag och vecka som optimerar din produktivitet och ger balans mellan arbete & privatliv

Del 2 (halvdag): Kommunicera och hantera information i en komplex arbetsmiljö 
    - Kommunicera medvetet och effektfullt
    - Strukturer för effektiva samarbeten
    - Samskapande av information

Del 3 (halvdag): Öka genomförandeförmåga och engagemang i samarbetet
    - Visualisera mål, prioriteringar och aktiviteter med digitala planeringstavlor
    - Uppmärksamma ansträngning och resultat
    - Eliminera flaskhalsar och lyft engagemang
    - Överenskommelser som optimerar ert samarbete

BAKGRUND OCH BEHOV

Tre utmaningar - som ökar behovet av ett uppdaterat arbetssätt

Mental överbelastning
Det finns en tydlig risk för överbelastning och hyperaktivitet i vår värld där information ständigt sköljer över oss. Hastigheten i våra samarbeten ökar och vi byter ofta fokus och fattar ständigt beslut. Mer frihet, fler kravställare och större komplexitet ökar pressen på hjärnan.  Vi behöver ett arbetssätt som hjälper oss att sätta tydligare gränser och medvetet växla fokus för att inte drabbas av mental överbelastning.

Reaktivt arbetssätt
Det är lätt att det egna förbestämda arbetet trängs undan av händelser som dyker upp i samarbetet med andra. Att fastna i en spiral av många möten, mail och chatt leder till konstanta avbrott, för lite tid att fokusera och en ständigt växande att-göra-lista Ett reaktivt arbetssätt sänker vår kreativitet och vår inre motivation. Våra samarbeten tappar engagemang och på längre sikt sänks tilltron till gruppen.

Brist på mänskliga relationer
I en hybrid arbetsmiljö där vi växlar mellan digital kommunikation och fysiska möten ökar risken för svagare sociala kontakter och försämrade relationer. En känsla av ensamhet leder till lägre prestationer för individen och minskad samhörighet och svagare team. I en värld med mer komplexa arbetsuppgifter och behov av innovation och problemlösning behövs ett arbetssätt som främjar samarbete även i en hybrid arbetsmiljö.

Bakgrund

Dagens allt mer mobila, digitaliserade arbetsliv är flexibelt och ger oss många nya möjligheter. Samtidigt sköljer information och intryck över oss allt snabbare och i allt fler kanaler. Utvecklingen accelererar och tekniken gör att vi kan vara fullt tillgängliga hela tiden. Som individer behöver vi ofta ställa om snabbt och byta fokus för att lösa olika utmaningar. Vi måste konstant fatta olika beslut, såväl viktiga som oviktiga. Att kunna fokusera på rätt sak och planera sitt arbete kräver bra självledarskap. Det är nyckeln till hållbar personlig effektivitet.

Att leda sig själv mot målen, balanserat och utan stress, kräver en effektiv arbetsmetodik och en tränad förmåga att använda resurser och arbetsverktyg effektivt. Genom att träna Workflow frigörs både tid och energi för ökat självledarskap. Medarbetare kommer i balans tack vare bättre färdigheter i att fokusera, hantera information, arbeta strukturerat, prioritera, planera och kommunicera. Det bidrar till arbetsglädje. Resultatet blir en hållbart effektiv organisation som är produktiv, kreativ och flexibel, samtidigt som medarbetarna har kraft kvar efter jobbet.

Kontaktperson

Intresseanmälan

Det finns inga planerade tillfällen. Du kan göra en intresseanmälan genom att fylla i formuläret.