- iWorkflow - Självledarskap & Samarbete

Vill du ge dig själv och dina kollegor fler riktigt bra arbetsdagar?

Dagar där ni,
- får rätt saker gjorda?
- skapar utrymme för fokus, lärande och problemlösning
- frigör engagemang, tillit och resultat genom smart samarbete?
- har kraft kvar när du slutat jobbet?

iWorkflow är utbildningen för dig som vill stärka ditt självledarskap med bättre överblick, mindre stress och bättre genomförande, men också utveckla din förmåga att samarbeta i en modern hybrid arbetsmiljö.

"Proud and happy people doing real work!" - iManagement

Workflow är den hjärn-smarta metodiken för hållbart effektivt kunskapsarbete. Den är baserad på vetenskap och bevisad i verkligheten i över tio år. Med metodiken som grund  och era digitala verktyg som stöd kommer du och dina kollegor att få hävstång i ert arbete. Effekten är mer engagemang, bättre lärande, ökad kreativitet och stärkt produktivitet och som bonus får ni tid och energi över i slutet av arbetsdagen.

Tre utmaningar - som ökar behovet av ett uppdaterat arbetssätt

Mental överbelastning
Det finns en tydlig risk för överbelastning och hyperaktivitet i vår värld där information ständigt sköljer över oss. Hastigheten i våra samarbeten ökar och vi byter ofta fokus och fattar ständigt beslut. Mer frihet, fler kravställare och större komplexitet ökar pressen på hjärnan.  Vi behöver ett arbetssätt som hjälper oss att sätta tydligare gränser och medvetet växla fokus för att inte drabbas av mental överbelastning.

Reaktivt arbetssätt
Det är lätt att det egna förbestämda arbetet trängs undan av händelser som dyker upp i samarbetet med andra. Att fastna i en spiral av många möten, mail och chatt leder till konstanta avbrott, för lite tid att fokusera och en ständigt växande att-göra-lista Ett reaktivt arbetssätt sänker vår kreativitet och vår inre motivation. Våra samarbeten tappar engagemang och på längre sikt sänks tilltron till gruppen.

Brist på mänskliga relationer
I en hybrid arbetsmiljö där vi växlar mellan digital kommunikation och fysiska möten ökar risken för svagare sociala kontakter och försämrade relationer. En känsla av ensamhet leder till lägre prestationer för individen och minskad samhörighet och svagare team. I en värld med mer komplexa arbetsuppgifter och behov av innovation och problemlösning behövs ett arbetssätt som främjar samarbete även i en hybrid arbetsmiljö.

  

TRÄNA FÄRDIGHETERNA SOM GER DIG SUPERKRAFTER

Workflow-metodiken bygger på sex färdigheter som varje kunskapsarbetare behöver behärska för att både må bra och prestera bra, individuellt och tillsammans.

Fokusera 
Med konkreta hjärnvänliga tekniker och smart användande av dina digitala verktyg optimerar du användningen av din mentala kraft och din energi.

Hantera information 
En medveten strategi och metodik hjälper dig hantera stora flöden information med bibehållen överblick. Som team lär ni er samverka effektivt med information och skapa en bättre rytm i samarbetet.

Strukturera
Lär dig släppa tankelooparna som tär på ditt begränsade kognitiva kapital. Med en genomtänkt struktur som stöttar får du kontroll, överblick och du kan agera medvetet utan negativ stress. Team som skapar ordning och reda i sina digitala verktyg slipper lägga tid och energi på att leta efter information eller reda ut onödiga missförstånd.

Prioritera
Få nycklarna till att fatta tydliga beslut om vad som är viktigast och lär dig hålla kvar dem i sikte under vardagens arbete. Här får ni verktygen för att löpande konkretisera vad som skapar värde och sätta gränser för att inte riskera att hamna i reaktivitet och att vi gör fel saker.  

Planera
Ge ditt "framtida jag" möjligheten att agera på rätt uppgifter med mindre startsträcka. Med goda rutiner för kort- och långsiktig planering och uppföljning, individuellt och tillsammans, skapar ni en arbetsflöde med en rytm som passar hjärnan. Upplevelsens blir tydlighet, framdrift och bättre flyt.

Kommunicera
Kommunicera effektfullt genom tekniker för att nå fram till mottagaren på riktigt. Bra kommunikation leder till starka relationer, bra resultat utan slöseri av tid och energi. Praktiskt så handlar det om att medvetet välja rätt kanal för olika typer av kommunikation och att förstå mottagarens villkor.

LÄRMÅL - KUNSKAP DU FÅR MED DIG

Målet med iWorkflow är att skapa ett modernt arbetssätt för kunskapsarbetare anpassat till hjärnans förutsättningar:

Efter genomfört program har du som deltagare kunskap och förmåga att:

- Optimera fokus, mental kraft och energi, för bättre resultat och sundare hjärnhälsa
- Arbeta öppet och tydligt för ökat lärande och tillit till kollegorna
- Skapa tydliga digitala strukturer för samverkan, överblick och tillhörighet
- Tydliggöra och visualisera prioriteringar, delegering, genomförande och uppföljning som uppmärksammar ansträngning och leder till engagemang
- Förstå behovet av gemensamma riktlinjer anpassade till individer, team och organisation, som skapar balans mellan självbestämmande och tydlighet för gruppen.

VÄGEN TILL WORKFLOW

iWorkflow är ett träningsprogram under sex veckor med fyra digitala lärarledda tillfällen. Varje tillfälle är tre timmar med anpassat avstånd mellan vardera för eget lärande.

De fyra tillfällena har följande innehåll:

Del 1: Optimera ditt fokus genom att
    - Förstå hjärnans styrkor och svagheter som kunskapsarbetare
    - Öka ditt fokus och minimera distraktioner och avbrott
    - Nyttja fysisk och digital arbetsmiljö effektivt
    - Skapa mentalt utrymmer för reflektion och kreativitet
    - Hantera information effektivt

Del 2: Använd dina digitala verktyg för att optimera genomförande
    - Skapa en vattentät struktur
    - Prioritera och kom igång med det viktigaste samtidigt som du sätter gränser - varje dag
    - Planera och ge dig balans mellan eget arbete och samarbete med andra
    - Rutiner för dag och vecka som optimerar din produktivitet och ger balans mellan arbete & privatliv

Del 3: Kommunicera och hantera information i en komplex arbetsmiljö 
    - Kommunicera medvetet och effektfullt
    - Strukturer för effektiva samarbeten
    - Samskapande av information

Del 4: Öka genomförandeförmåga och engagemang i samarbetet
    - Visualisera mål, prioriteringar och aktiviteter med digitala planeringstavlor
    - Uppmärksamma ansträngning och resultat
    - Eliminera flaskhalsar och lyft engagemang
    - Överenskommelser som optimerar ert samarbete


Datum för start och del 1 är angivet till höger under "Tillfällen". Datum för hela kursserierna är följande:
(denna kurs kan komma att hållas på engelska i tillfälle av engelsktalande deltagare)

25/1- 09.00-12.00 1/2 - 09.00-12.00 8/2- 09.00-12.00 20/3- 09.00-12.00
25/4- 09.00-12.00 30/4 - 09.00-12.00 2/5 09.00-12.00 13/6 09.00-12.00
22/8- 13.30-16.30 27/8 - 9-12 4/9 9-12 17/10 13.30-16.30

 

 

REFERENSER

- Som chef, hur har du kunnat tillämpa dina lärdomar från Workflow?
"Jag tror jag är en chef som man kan lita på i större utsträckning, som kan driva många frågor parallellt utan att tappa något."
"Vi i chefsgruppen använder metoden ni lär ut för att reflektera och för att ge feedback. Vi delar våra insikter med varandra."

- Vad har varit den mest oväntade positiva effekten av att ni börjat arbeta enligt Workflow-metodiken?
"Personligen känner jag att jag blir gladare och kan ta helg lättare när känner kontroll. Jobbar aldrig på helgen längre."
"Det har varit en ögonöppnare för mig att se mina ovanor och lett att jag idag kan ifrågasätta varför jag gör som jag gör och träna på att göra det bättre."

- Hur har Workflow-metodiken hjälpt dig i ditt ledarskap?
"Det har  gett mig en äkta känsla av kontroll och det har lett till att jag är mer närvarande i möten. Sitter inte och tänker på annat. Det hoppas jag märks. Jag får ofta höra att jag är väl förberedd. Jag har också blivit bättre på att se allt bra jag gör och vill jag hjälpa mina medarbetare med också. Det är viktigt att se tillbaka på allt positivt som hänt och inte bara fokusera framåt. Det kan man behöva träna på."

- Skulle du rekommendera Workflow till en vän/kollega?
"Det har jag redan gjort jättemycket och många gånger. Jag tycker detta är toppen!"

 

WORKFLOW - BAKGRUND

Dagens allt mer mobila, digitaliserade arbetsliv är flexibelt och ger oss många nya möjligheter. Samtidigt sköljer information och intryck över oss allt snabbare och i allt fler kanaler. Utvecklingen accelererar och tekniken gör att vi kan vara fullt tillgängliga hela tiden. Som individer behöver vi ofta ställa om snabbt och byta fokus för att lösa olika utmaningar. Vi måste konstant fatta olika beslut, såväl viktiga som oviktiga. Att kunna fokusera på rätt sak och planera sitt arbete kräver bra självledarskap. Det är nyckeln till hållbar personlig effektivitet.

Att leda sig själv mot målen, balanserat och utan stress, kräver en effektiv arbetsmetodik och en tränad förmåga att använda resurser och arbetsverktyg effektivt. Genom att träna Workflow frigörs både tid och energi för ökat självledarskap. Medarbetare kommer i balans tack vare bättre färdigheter i att fokusera, hantera information, arbeta strukturerat, prioritera, planera och kommunicera. Det bidrar till arbetsglädje. Resultatet blir en hållbart effektiv organisation som är produktiv, kreativ och flexibel, samtidigt som medarbetarna har kraft kvar efter jobbet.

Kontaktperson