- iWORKFLOW – SPECIALVERSION

Denna komprimerade utbildning är för dig som gått workflow tidigare. Uppdatera ditt arbetssätt med de senaste nyheterna i Microsoft 365 och komplettera med våra nya moduler för effektivt samarbete. Målet är att ge dig bättre flyt och stärka ditt självledarskap och samarbetsförmåga i en hybrid arbetsmiljö.

"Proud and happy people doing real work!"   /
iManagement


Känner du också att förutsättningarna har förändrats?

1. Vi har fler digitala verktyg.
Med en plattform som Microsoft 365 ökar risken för mer information i fler kanaler. Jag behöver utveckla mitt arbetssätt i de nya verktygen för att behålla överblicken och inte falla in i reaktivitet.

2. Jag jobbar i en hybrid värld.
I dag växlar jag oftare mellan digitalt och fysiskt arbete både från kontoret och hemifrån. Jag behöver goda rutiner för att inte tappa den sociala kontakten och tydlig struktur för att inte tappa arbetsuppgifter.

3. Vi samarbetar mer.
Komplexiteten och svårighetsgraden i vårt arbete ökar. Det märks på antalet möten och behovet att kommunicera. Vi behöver samarbeta effektivare både för att frigöra mer tid för individuellt fokusarbete och för att stärka resultaten och relationerna tillsammans.

Det som är nytt i specialutbildningen: 
- Hur du arbetar smartast med de senaste digitala verktygen i Microsoft 365. 
- Hur du lyckas vara effektiv även i en hybrid arbetsmiljö.
- Hur du utvecklar din samarbetsförmåga så att du kan stärka både dina prestationer och relationer.

VÄGEN TILL ETT UPPDATERAT WORKFLOW

Utbildningsprogrammet löper över fyra veckor och består av tre lärarledda tillfällen med eget arbete mellan gångerna.

 Del 1:
Förstärkning av ditt självledarskap och uppdaterad kunskap om hur du använder Microsoft 365 och bemästrar den hybrida arbetsmiljön
- Öka fokus och minimera avbrott i  Teams
- Hantera information - kasta, göra, spara - i Microsoft 365
- Strukturera med överblick med Outlook/ToDo/Planner
-Prioritera, planera och revidera ditt arbete

Del 2:  
Effektivt samarbete i en komplex arbetsmiljö 
- Kommunicera medvetet och effektfullt
- Strukturera för effektiva samarbeten
- Hantera gemensam information med överblick

Del 3:
 Öka genomförandeförmåga och engagemang i samarbetet
- Visualisera mål, prioriteringar och aktiviteter med digitala planeringstavlor
- Uppmärksamma ansträngning och resultat
- Eliminera flaskhalsar
- Överenskommelser som tydliggör ert samarbete

OBSERVERA: är du kund från Volvo Group eller Coor har du avtalspris på våra öppna kurser.
Fyll anmälan i så kontaktar vi dig direkt och berättar mer.


Del 1 Del 2 Del 3
17/11 - 13.30-16.30, online 8/12 - 09.00-12.00, online 20/12 - 09.00-16.30, online


Tre utmaningar som iWorkflow hjälper dig att lösa 

Mental överbelastning
Du riskerar överbelastning och hyperaktivitet i en värld där information ständigt sköljer över oss. Hastigheten i våra samarbeten ökar, vi byter ofta fokus och fattar ständigt beslut. Mer frihet, fler kravställare och större komplexitet ökar pressen på hjärnan. Det behövs ett arbetssätt som hjälper oss att sätta tydligare gränser och medvetet växla fokus för att inte drabbas av mental överbelastning.

Reaktivt arbetssätt
Det är lätt att dina planer sätts ur spel av händelser som dyker upp i samarbetet med andra. Du fastnar i en spiral av många möten, mail och chatt som innebär konstanta avbrott, för lite tid att fokusera och en ständigt växande att-göra-lista. Ett reaktivt arbetssätt sänker kreativiteten och den inre motivationen. Våra samarbeten tappar engagemang och på längre sikt sänks tilltron till gruppen.

Brist på mänskliga relationer
Växlandet mellan digital kommunikation och fysiska möten i en hybrid arbetsmiljö ökar risken för svagare sociala kontakter och försämrade relationer. En känsla av ensamhet leder till lägre prestationer för individen och minskad samhörighet och svagare team. Mer komplexa arbetsuppgifter och behov av innovation och problemlösning kräver ett arbetssätt som främjar samarbete även i en hybrid arbetsmiljö.


Workflow-metodiken bygger på sex färdigheter som varje kunskapsarbetare behöver behärska för att både må bra och prestera bra, individuellt och tillsammans:

Fokusera
Med konkreta hjärnvänliga tekniker och smart användande av dina digitala verktyg optimerar du användningen av din mentala kraft och din energi.

Hantera information 
En medveten strategi och metodik hjälper dig hantera stora flöden information med bibehållen överblick. Som team lär ni er samverka effektivt med information och skapa en bättre rytm i samarbetet.

Strukturera
Lär dig släppa tanke-loopar som tär på ditt begränsade kognitiva kapital. Med en genomtänkt struktur som stöttar får du kontroll, överblick och du kan agera medvetet utan negativ stress. Team som skapar ordning och reda i sina digitala verktyg slipper lägga tid och energi på att leta efter information eller reda ut onödiga missförstånd.

Prioritera
Få nycklarna till att fatta tydliga beslut om vad som är viktigast och lär dig hålla kvar dem i sikte under vardagens arbete. Här får ni verktygen för att löpande konkretisera det som skapar värde och sätta gränser för att inte riskera att hamna i reaktivitet och att vi gör fel saker.  

Planera
Ge ditt "framtida jag" möjligheten att agera på rätt uppgifter med mindre startsträcka. Med goda rutiner för kort- och långsiktig planering och uppföljning, individuellt och tillsammans, skapar ni en arbetsflöde med en rytm som passar hjärnan. Upplevelsens blir tydlighet, framdrift och bättre flyt.

Kommunicera
Kommunicera effektfullt genom tekniker för att nå fram till mottagaren på riktigt. Bra kommunikation leder till starka relationer, bra resultat utan slöseri av tid och energi. Praktiskt så handlar det om att medvetet välja rätt kanal för olika typer av kommunikation och att förstå mottagarens villkor.


Ett modernt arbetssätt för kunskaps-arbetare baseras på hjärnans förutsättningar:

- Optimering av uppmärksamhet, mental kraft och energi, för bättre resultat och hälsa
- Öppenhet och transparens, för ökat lärande och tillit till kollegorna
- Tydliga digitala strukturer för samverkan som flexibelt anpassas för verksamheten och ger trygghet och tillhörighet
- Tydliga och visualiserade prioriteringar, en gemensam delegering, genomförande och uppföljning som uppmärksammar ansträngning och leder till engagemang
- Gemensamma riktlinjer anpassade till individ, team och organisation, som balanserar självbestämmande med kontroll som ger tydlighet och trygghet.

REFERENSER

- Som chef, hur har du kunnat tillämpa dina lärdomar från Workflow?
"Jag tror jag är en chef som man kan lita på i större utsträckning, som kan driva många frågor parallellt utan att tappa något."
"Vi i chefsgruppen använder metoden ni lär ut för att reflektera och för att ge feedback. Vi delar våra insikter med varandra."

- Vad har varit den mest oväntade positiva effekten av att ni börjat arbeta enligt Workflow-metodiken?
"Personligen känner jag att jag blir gladare och kan ta helg lättare när känner kontroll. Jobbar aldrig på helgen längre."
"Det har varit en ögonöppnare för mig att se mina ovanor och lett att jag idag kan ifrågasätta varför jag gör som jag gör och träna på att göra det bättre."

- Hur har Workflow-metodiken hjälpt dig i ditt ledarskap?
"Det har  gett mig en äkta känsla av kontroll och det har lett till att jag är mer närvarande i möten. Sitter inte och tänker på annat. Det hoppas jag märks. Jag får ofta höra att jag är väl förberedd. Jag har också blivit bättre på att se allt bra jag gör och vill jag hjälpa mina medarbetare med också. Det är viktigt att se tillbaka på allt positivt som hänt och inte bara fokusera framåt. Det kan man behöva träna på."

- Skulle du rekommendera Workflow till en vän/kollega?
"Det har jag redan gjort jättemycket och många gånger. Jag tycker detta är toppen!"

WORKFLOW - BAKGRUND

Dagens allt mer mobila, digitaliserade arbetsliv är flexibelt och ger oss många nya möjligheter. Samtidigt sköljer information och intryck över oss allt snabbare och i allt fler kanaler. Utvecklingen accelererar och tekniken gör att vi kan vara fullt tillgängliga hela tiden. Som individer behöver vi ofta ställa om snabbt och byta fokus för att lösa olika utmaningar. Vi måste konstant fatta olika beslut, såväl viktiga som oviktiga. Att kunna fokusera på rätt sak och planera sitt arbete kräver bra självledarskap. Det är nyckeln till hållbar personlig effektivitet.

Att leda sig själv mot målen, balanserat och utan stress, kräver en effektiv arbetsmetodik och en tränad förmåga att använda resurser och arbetsverktyg effektivt. Genom att träna Workflow frigörs både tid och energi för ökat självledarskap. Medarbetare kommer i balans tack vare bättre färdigheter i att fokusera, hantera information, arbeta strukturerat, prioritera, planera och kommunicera. Det bidrar till arbetsglädje. Resultatet blir en hållbart effektiv organisation som är produktiv, kreativ och flexibel, samtidigt som medarbetarna har kraft kvar efter jobbet.

Kontaktperson

Intresseanmälan

Det finns inga planerade tillfällen. Du kan göra en intresseanmälan genom att fylla i formuläret.