- iWorkflow - Självledarskap & effektivitet

Med Workflow tar du ett stort första steg mot hållbar effektivitet. Du får träning i hur du kan använda dina befintliga IT-verktyg som din mejlklient, din smarta telefon och framför allt din hjärna på ett mer effektivt sätt.

Vi erbjuder redskapen för ett klarare fokus, en tydligare struktur, rationell informationshantering och effektivare kommunikation. Tillsammans med goda rutiner för prioritering och planering så lägger vi grunden för ett effektivare arbete oavsett om du arbetar i en traditionell arbetsmiljö eller en aktivitetsbaserad. Du får naturligtvis mer gjort - minskad stress får du på köpet!

Kursen hålls i webbmötesform under tre tillfällen om 3 timmar vardera. Datum för start och del 1 är angivet till höger under "Tillfällen". Datum för kursserierna är följande:

Del 1 Del 2 Del 3 Starttid alla dagar
5 maj 7 maj 1 juni 09:00
19 oktober 21 oktober 18 november 09:00

Workflow finns även i fysiskt Workshop-format, heldag + halvdag. (se Workflow)

Workflow är ett koncept för personlig effektivitet och självledarskap framtaget av iManagement. Det hjälper individer och grupper att skapa flyt i sin arbetsdag. När du lärt dig att arbeta med Workflow så kan du hantera information på ett strukturerat sätt. Du behärskar konkreta tekniker för ett mer fokuserat arbete och blir bättre på att prioritera och planera dina arbetsuppgifter och din tid. Det ger bättre resultat samtidigt som arbetsmiljön blir sundare. Målet är att skapa ett arbetsflöde som ger utrymme för både produktivitet och kreativitet.


- Förmåga att utveckla och fasthålla en metodik för att strukturera, prioritera arbetet
- Förmåga att planera och sedan utföra det enligt planeringen
- Förmåga att sätta upp mål samt planera för att nå i mål i tid.
- Förmågan att reflektera över lyckade aktiviteter och identifiera utmaningar
- Skapa balans tack vare bättre färdigheter i att fokusera, hantera information, arbeta strukturerat,
prioritera, planera och kommunicera.


- Optimera hjärnkraft för beslutsfattande
- Öka ditt fokus
- Rationell informationshantering
- Bästa att-göra-struktur för att få överblick och arbetet utfört
- Konkret hantering av avbrott och medvetenhet kring ställtid
- Tumregler för konkret prioritering av arbetsuppgifter
- Goda rutiner för planering på kort och lång sikt
- Bästa användande av tekniska hjälpmedel för hävstång i arbetet

REFERENSER

- Som chef, hur har du kunnat tillämpa dina lärdomar från Workflow?
"Jag tror jag är en chef som man kan lita på i större utsträckning, som kan driva många frågor parallellt utan att tappa något."
"Vi i chefsgruppen använder metoden ni lär ut för att reflektera och för att ge feedback. Vi delar våra insikter med varandra."
- Vad har varit den mest oväntade positiva effekten av att ni börjat arbeta enligt Workflow-metodiken?
"Personligen känner jag att jag blir gladare och kan ta helg lättare när känner kontroll. Jobbar aldrig på helgen längre."
"Det har varit en ögonöppnare för mig att se mina ovanor och lett att jag idag kan ifrågasätta varför jag gör som jag gör och träna på att göra det bättre."
- Hur har Workflow-metodiken hjälpt dig i ditt ledarskap?
"Det har  gett mig en äkta känsla av kontroll och det har lett till att jag är mer närvarande i möten. Sitter inte och tänker på annat. Det hoppas jag märks. Jag får ofta höra att jag är väl förberedd. Jag har också blivit bättre på att se allt bra jag gör och vill jag hjälpa mina medarbetare med också. Det är viktigt att se tillbaka på allt positivt som hänt och inte bara fokusera framåt. Det kan man behöva träna på."
- Skulle du rekommendera Workflow till en vän/kollega?
"Det har jag redan gjort jättemycket och många gånger. Jag tycker detta är toppen!"

 

WORKFLOW - BAKGRUND

Dagens allt mer mobila, digitaliserade arbetsliv är flexibelt och ger oss många nya möjligheter. Samtidigt sköljer information och intryck över oss allt snabbare och i allt fler kanaler. Utvecklingen accelererar och tekniken gör att vi kan vara fullt tillgängliga hela tiden. Som individer behöver vi ofta ställa om snabbt och byta fokus för att lösa olika utmaningar. Vi måste konstant fatta olika beslut, såväl viktiga som oviktiga. Att kunna fokusera på rätt sak och planera sitt arbete kräver bra självledarskap. Det är nyckeln till hållbar personlig effektivitet.

Att leda sig själv mot målen, balanserat och utan stress, kräver en effektiv arbetsmetodik och en tränad förmåga att använda resurser och arbetsverktyg effektivt. Genom att träna Workflow frigörs både tid och energi för ökat självledarskap. Medarbetare kommer i balans tack vare bättre färdigheter i att fokusera, hantera information, arbeta strukturerat, prioritera, planera och kommunicera. Det bidrar till arbetsglädje. Resultatet blir en hållbart effektiv organisation som är produktiv, kreativ och flexibel, samtidigt som medarbetarna har kraft kvar efter jobbet.

Kontaktperson

Kontaktperson