- Workflow Live

Workflow Live är serie webbinarier för dig som vill fortsätta utveckla ditt självledarskap, samarbetsförmåga och ledarskap - med en knuff i rätt riktning - vecka för vecka - istället för att riskera att dina goda vanor försvagas omedvetet. Vi erbjuder Workflow Live till dig som är kund kostnadsfritt.


Varje måndag erbjuder vi ett kort webbinarium där vi presenterar ett specifikt ämne, teknik eller verktyg som hjälper dig att utveckla ditt självledarskap, ledarskap eller samarbetsförmåga. Webbinarierna baseras på smakprov ur våra utbildningsprogram och intensivkurser. Måndagarna är planerade så att innehållet följer ett schema där de ämnen vi tar upp återkommer med jämna mellanrum.
Målet är att genom små konkreta steg öka och förstärka hållbarheten i dina effektiva arbetssätt.
Specifika ämnen & teman kan ni läsa om nedan.
Anmälan görs kostnadsfritt, per tillfälle via länkarna till höger.  
Välkommen!
MÅNDAG ÄMNE/TEMA

10/1,
28/2,
2/5

Optimera ditt fokus
Ta dig från distraktion och frustration till fokus och närvaro.
Detta Workflow Live ger dig konkreta tips och fördjupning för hur du ökar ditt fokus i din vardag med enkla tips och strategier.
Du minskar stress och ökar produktivitet, kreativitet och arbetsglädje.
Alla kan öka sin förmåga att fokusera - Välkommen!
17/1,
7/3,
9/5
Tydliggör er arbetsmiljö
Ta er från otydliga förväntningar och en röra till tydlighet och trygghet.
Den flexibla fysiska och digitala arbetsmiljön, ger stora möjligheter till att arbeta hållbart och effektivt både som individ och team. Ofta blir det tyvärr tvärtom, otydliga förväntningar, frustration och stress.
I detta Workflow Live får ni konkreta tips på hur ni kan skapa tydlighet och struktur för hur ni arbetar tillsammans med optimerad produktivitet och arbetsglädje som effekt.
24/1,
14/3,
16/5
Vattentät struktur
Brist på struktur, ökat flöde av information och reaktivitet leder till brist på överblick och stress.
Genom att använda våra digitala verktyg som stöd med en proaktiv strategi för att hantera informationsflödet kan Du snabbt ta dig till bättre överblick och tydlighet i arbetet.
Kom och få konkreta tips på hur du kan skapa en vattentät struktur och hantera information proaktivt och medvetet, med ökad produktivitet och engagemang som resultat.
31/1,
21/3,
23/5
Strukturerat samarbete
Splittrad information och ökat mailande och chattande är fortfarande vanliga ineffektiva beteenden baserade på gamla verktyg.
Innovationen i våra tekniska samarbetsplattformar ger oss möjlighet att samla information och kommunikation på ett mycket smartare sätt än tidigare.
I detta Workflow Live går vi igenom konkreta tips på hur ni kan strukturera ert samarbete smartare och enkelt skapa en plattform för samarbete istället för att bli splittrade av en massa appar och funktioner som inte hänger ihop.
Välkommen!
7/2,
28/3,
30/5
Få din tid att räcka till genom att prioritera och planera
Vill du öka känslan av riktning, framsteg och mening? Vill du minska känslan av att ta i allt hårdare men ändå inte känna att det är tillräckligt? Framsteg är direkt kopplat till både välmående och produktivitet.
I detta Workflow Live får du konkreta tips för att prioritera och planera i din vardag, en förutsättning för att uppleva riktning, framsteg och mening i arbetet. Välkommen!
14/2,
4/4,
13/6
Högpresterande samarbete
Gå från otydlighet och pratande till effektivt genomförande och tillit. Många team har en bristande process för delegering och uppföljning av arbete med konsekvenser som rörig kommunikation, frustration och bristande tillit till teamets prestation.
Effektivt samarbete bygger på grunder som tydlighet, visualisering och konsekventa strukturerade avstämningar.
Delta i detta Workflow Live och få konkreta tips och exempel på hur ni som Team snabbt kan öka er prestationsförmåga.
21/2,
25/4,
20/6
Kommunicera
Kommunikation är, när den fungerar, förutsättningen för att vi ska kunna bygga relationer och skapa bra resultat tillsammans.
Tyvärr är det allt vanligare att försöken att kommunicera leder till distraktion och frustration.
Bra kommunikation sker i rätt kanal, på mottagarens villkor, är tydlig och gärna trevlig. Det behövs kunskap och gemensamma riktlinjer på grund av all ny teknik och valmöjligheten vi har idag
I detta Workflow Live får du konkreta tips på hur ni kan kommunicera effektfullt med relation och prestation som resultat. Välkommen!

 

Vill du ta del av tidigare Workflow Live? Du hittar sändningarna HÄR 

Kontaktperson

Kontaktperson

Kontaktperson