Digitaliseringen ställer allt högre krav på individens förmåga att leda sig själv

Digitaliseringen och våra nya, hybrida arbetssätt ställer allt högre krav på medarbetarnas självledarskap. För att ni som team ska bli effektiva under dessa omständigheter så är det viktigare än någonsin att du som ledare ser till att dina medarbetare har de förutsättningar och färdigheter som krävs för de ska lyckas bättre med utvecklingen av sitt självledarskap.

Digitaliseringen har gjort att vi är mer uppkopplade och tillgängliga än någonsin tidigare och vi konsumerar information och kommunicerar med varandra över digitala kanaler mer intensivt. Samtidigt har de omständigheterna som pandemin fört med sig gjort att kraven som ställs på vardera individs tillgänglighet och återhämtning inte längre är lika självklart och gränsen mellan privatliv och arbetsliv har suddats ut - för många har arbetsdagarna blivit mer intensiva och förlängts snarare än tvärtom.

Även vad som förväntas av oss på jobbet har förändrats ordentligt. Vi förväntas samarbeta mer och bättre, bryta silos och bygga relationer över gränser. Det ökade hemarbetet har också gjort att vi har fler digitala möten än någonsin samtidigt som vi är mer fysiskt distanserade och socialt isolerade.

Hjärnan är dock densamma i form av kognitiva resurser och man kan se att de omfattande förändringarna ger negativa konsekvenser i form av mental trötthet, ensamhet och utmattning.

Filip Utbildning

Utmaningarna i självledarskap

Självledarskap innebär att “sitta vid ratten”, att ha en god överblick i arbetet och privatlivet, att ha en känsla av kontroll och en medvetenhet i det egna, praktiska agerandet. Som ledare behöver du se över behoven dina medarbetare har gällande utvecklingen av färdigheter för att behärska den friare men mer krävande tillvaron de arbetar i. Varje individ behöver ett starkare självledarskap som bygger på smart systematik och inte kräver för mycket mental kraft och energi. Självledarskap är alltså inte att försöka maximera med hjälp av enbart av viljestyrka.

"Jag vill tillbaka till den enkla överblicken, mer back to basics."

Att integrera självledarskap i sin organisation har sina utmaningar dock, och ställer andra krav på dig som ledare. Vanligt är att ledaren blir för passiv. Ramar, processer och tydliga mål behövs för att självledaren ska lyckas. Några risker att se upp för är:

  • Otydliga gränser och krav - hur kommer ni arbeta i höst? Vilka policys och riktlinjer förväntas medarbetarna att följa? Var tydlig med ditt team gällande vad som förväntas av dem och vad de kan förvänta sig av dig utifrån ett arbetsmiljöperspektiv.
  • För lite information - är förväntningarna på både team och individnivå tydligt kommunicerade, och är det tydligt vilka mål som ska uppnås? När kraven på bättre självledarskap blir större blir det också viktigare med tydlig kommunikation.
  • För lite stöd och närvaro från ledaren - när de flesta jobbar på distans är det viktigare än någonsin att du som ledare är medveten om dina medarbetares välmående. Självledarskap betyder inte att man klarar sig ensam. Socialt stöd och uppmärksamhet behövs, hitta balansen och var närvarande för att stötta när det behövs.

Läs vidare om utmaningarna våra förändrade arbetssätt och de högre kraven på självledarskap fört med sig i vårt blogginlägg “Att arbeta i det nya normala - den hybrida lösningen”.

Hur satsar ni på lärande och utveckling av era arbetssätt i höst?

Som nämnt ovan så är det viktigare än någonsin att du som ledare ser till att dina medarbetare har de förutsättningar och färdigheter som krävs för de ska lyckas bättre med sitt eget självledarskap och för att ni ska bli mer effektiva som team. Ni behöver vara förberedda att börja arbeta i det hybrida arbetssättet som förväntas bli allt mer av en normal vardag för många i höst. Hur planerar du att kompetensutveckla ditt team?

Två frågor att ställa er kring vilken typ av utveckling ni ska satsa på:

  • Vad blir mest effektfullt för er?
  • Var lägger ni tid, energi och budget?

1. Utveckling av er tekniska kompetens

Att lägga huvudfokus på att utveckla er tekniska kompetens och färdigheterna ni som team och individer besitter i de digitala verktyg ni använder är bra om ni är trygga i er arbetsmetodik. Det finns många verktyg och appar att utforska och som kan hjälpa er att effektivisera era arbetsprocesser ytterligare. Ställ dig frågorna:

  • Är det rätt för er att gå djupare i detta?
  • Ska alla teammedlemmar behärska alla era digitala verktyg eller finns det olika dimensioner i ert team där olika personer behöver olika kompetens i systemen?
  • Vilka problem är det ni faktiskt vill lösa genom att implementera och lära er ny teknik?

2. Personlig utveckling och ledarutveckling

Detta fokusområde är bra om ni är trygga med era tekniska färdigheter. Ökad komplexitet i våra arbetssituationer ställer högre krav på oss, både ledare och medarbetare, att bli starkare mentalt, mer självmedvetna och strategiska. Det finns flera olika metoder att använda för att utveckla er själva som medarbetare och ledare. Vilken passar er?

3. En kombination av personlig utveckling och utveckling av er tekniska kompetens

Att hitta ett sätt att utveckla er själva personligen och på ledarnivå integrerat med utvecklingen av era tekniska färdigheter baserat på en genomtänkt metodik är den rätta vägen framåt om ni snabbt vill säkra grunden för era arbetssätt. Att kombinera ett fåtal tekniska färdigheter med några avgörande tankesätt och metoder satta i en systematik i teamet underlättar implementeringen och snabbar på er utvecklingstakt. Ni kan då uppnå stabilitet och samsyn inom organisationen eller teamet på kortare tid.

Filip genom rutan

Vi har tränat över 10.000 individer i metoder för att praktiskt och konkret stärka självledarskapet och ofta hör vi deltagare säga “Jag vill tillbaka till den enkla överblicken, mer back to basics”. Detta är viktigt för dig som ledare att ha i åtanke när ert förändringsarbete inleds - du måste se till att förändringarna bidrar till konkretisering, förenkling och effektivisering. Det har nämligen visat sig att avgörande för effektivitet och självledarskap är att det går att koppla den personliga strukturen till de gemensamma processerna, och på så sätt få en god överblick på sina prioriteringar.

Upptäck vårt kursutbud

Prenumerera på vår blogg