Har du vad som krävs för att leda i otrygga tider?

Skriven av Jerker Davidsson
Lästid: 6 min

De flesta företag har ställts inför stora utmaningar under 2020. Detta medför en rad konsekvenser, men för dig som ledare innebär det först och främst att du behöver reflektera över ditt ledarskap kopplat till två påtagliga utmaningar.

Den första utmaningen är att du och ditt team troligen jobbar på distans. Det betyder att du måste hitta ett nytt sätt att kommunicera och verkligen nå fram via digitala kanaler. Hur bra är du på att nå fram till ditt team via en skärm? Kan du lyssna och förstå även i en digital kontext? Når du fram på ett mänskligt plan? Känner du och dina medarbetare tillit i er relation?

Utmaning nummer två är de nya marknadskrav den pågående förändringen innebär för dig och ditt team för. Hur klarar ni det? Kombinationen av pandemi och digital transformation har skapat nya förutsättningar i marknaden - förändrade behov från era kunder, nya arbetssätt och nya arbetsuppgifter. För de flesta ser arbetet annorlunda ut nu än för ett år sedan, och det kommer att fortsätta förändras.

För dig som chef och ledare innebär den här utvecklingen att du måste vara närvarande och snabbt kunna tydliggöra nya mål och processer, samt att uppmärksamma och följa upp. Är du bra på processer och struktur? Är du bra på att följa upp och vara konsekvent?

Dessutom måste du hantera att dina medarbetare troligen aldrig känt en sådan brist på trygghet som de gör nu. Vi utmanas alla på ett professionellt och privat plan. De behöver de dig mer än någonsin - både som chef, ledare och medmänniska.

Så undviker du dåligt ledarskap

En viktig fråga du med fördel kan ställa dig själv ofta är om du bidrar till att dina medarbetare känner sig trygga - eller fyller du istället på deras känsla av otrygghet och stress?

Risken finns nämligen att förändringarna som skapar osäkerhet bland dina medarbetare även får dig ur balans och att fatta felaktiga beslut. Och det leder i sin tur till att ditt team inte känner din närvaro och ditt fulla stöd.

Här är några vanliga fel som många chefer begår i tider av stress och press. Känner du igen dig?

  • Du tar över de svåraste arbetsuppgifterna själv, istället för att delegera. Anledningen är att du tror att du ändå är den som kan göra det bästa jobbet.
  • Du känner ett allt större personligt ansvar för organisationens resultat, så du löser kriser som uppstår på egen hand.
  • Du börjar skydda dina medarbetare från stress långt innan de själva signalerar något eftersom du är orolig för att de ska bli överlastade

 

Ifall du känner igen ett eller flera av de här tankesätten är det hög tid att du stannar upp och reflekterar kring både vilken sorts ledare du vill vara och vilka konsekvenser det här beteendet har för din medarbetare.

 

Sänd rätt signaler

Om du vill visa verkligt ledarskap, och samtidigt signalera till dina medarbetare att du litar på dem, så är detta några saker du både kan tänka igenom och direkt agera på. Agerandet i exemplen ovan är nämligen det rakt motsatta till vad de behöver. I en tid av oro, när man känner sig otrygg är det sista som behövs att någon bekräftar känslan av otrygghet genom att inte visa någon tillit.

Här är istället några viktiga saker du behöver göra:

  • Prioritera och välj även bort, trots att osäkerheten finns där att du kan göra fel. Prioritera om ifall ditt beslut visar dig vara fel. Beslutsamhet är viktigare än att göra rätt i tider av osäkerhet.

  • Lägga tid på att delegera arbetsuppgifter till dina medarbetare, trots att det kan vara både otydligt och svårt.

  • Uppmärksamma och följa upp dina medarbetares prestationer och ansträngningar regelbundet. Här behöver du vara konsekvent och göra detta med uppriktig nyfikenhet och närvaro.

  • Sätta gränser för ditt "eget" fokusarbete. Det finns alltid bränder som behöver släckas, men det betyder inte att det alltid är du som ska göra det.

  • Visa att du värderar och prioriterar din egen hälsa. Hur skönt det än vore att bara släppa taget om disciplinen. Genom att göra detta sänder du en viktig signal till hela ditt team.

 

Med hjälp av de här fem sakerna sänder du viktiga signaler om förtroende och tillit till dina medarbetare. Då visar du verkligt ledarskap. Du blir både en förebild för dina medarbetare och ger dem möjlighet att växa i sitt arbete. Du visar tilltro till dem, får dem att agera utifrån ett självledarskap, och bygger styrka i din organisation.

Den första tiden blir ditt arbete säkert lite mer komplicerat, men du kommer snart att kunna se konkreta vinster. Du och ditt team blir stoltare, gladare och starkare… och gör ett allt bättre jobb tillsammans.

Prenumerera på vår blogg