Lärande i den hybrida världen - så lyckas vi med implementeringen

: 10 min

iManagement är inte längre ett utbildningsföretag. Vi är stolta över att, med pandemin som katalysator, ha skapat en palett av verktyg för att stötta er kompetensutveckling och ert förändringsarbete i alla faser och situationer. Vårt mål är att ni ska nå en högre grad av effektivitet och på riktigt bli en lärande organisation. 

Vad är lärande och hur lyckas vi lära nytt i en värld som blir allt mer digital, snabbföränderlig och komplex?

Utvecklingen av vårt självledarskap, ledarskap och samarbetsförmåga kräver en kombination av teoretisk kunskap, insikter, tekniska färdigheter samt strukturell och metodisk förmåga. Utveckling av förhållningssätt (mindset) och mental styrka spelar också en avgörande roll. Lärande handlar idag oftare än vi tror om att utvecklas personligen och att utmana föreställningarna om oss själva och människorna runt omkring oss.

I den allt mer komplexa och oförutsägbara värld vi lever i behöver vi bli mentalt starkare för att kunna arbeta effektivt. Vi behöver frigöra hjärnkraft för att fatta beslut och sätta gränser i en mer gränslös omgivning där vi ständigt riskerar bli konsumerade av lockelser och distraktioner. Det är den mentala delen av lärandet som är mest utmanande för människor eftersom det ofta finns ett inre motstånd. Hjärnan vill kortsiktigt spara energi genom att behålla den bild av tillvaron och verkligheten som vi medvetet och omedvetet bär på.

Gör vi det enkelt för oss och definierar lärande som ren inhämtning av information och att lägga kunskap på minnet så handlar lärande om något enkelt som alla med tid och vilja kan lyckas med. Den typen av lärande kräver en enkel metod där fokus och uthållighet är nycklar för att lyckas utveckla de nödvändiga färdigheterna.

Låt oss titta närmare på några olika perspektiv i lärprocessen, några utmaningar och vilka potentiella lösningar det finns.

Inhämtning av ny kunskap

På ett sätt är ren inhämtning av ny kunskap det enklaste men samtidigt svåraste sättet att utveckla nya färdigheter. Information finns troligtvis relativt lättillgänglig via olika medier och kanaler. Utmaningen är istället förmågan att sålla bland informationen och att välja ut den som är rätt och som passar dina ändamål, utmaningar och behov. Vilken information kan jag lita på? Hur omsätter jag den nya kunskapen till en färdighet som håller över tid?

För att identifiera den bästa vägen framåt i ditt lärande behöver du börja med att definiera och komma till grund med problemet du behöver lösa. Formulera sedan ditt kunskapskrav innan du tar nästa steg. Tänk ett litet steg i taget och sträva efter att etablera nya goda vanor i stället för att gå på kraft och disciplin.

Tekniska färdigheter

Det sker för tillfället en mycket snabb teknisk utveckling i våra arbetsmiljöer där de digitala, fysiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljöerna hänger ihop på ett mer komplext sätt än tidigare. Detta ställer nya krav på de tekniska färdigheterna och vi behöver alla träna på hur vi arbetar på ett effektivt sätt i den nya och uppdaterade arbetsmiljön. Ställt utom allt tvivel så behöver vi säkra färdigheterna i de digitala verktygen för att ha en chans att lyckas som individer, team och organisationer utan att falla i fällan av stress, informationsöverflöd och orimligt långa arbetsdagar.

Fråga dig hur dina arbetssätt har förändrats. Vilka nya digitala verktyg har du börjat använda? Hur arbetar du och ditt team med era strukturer och processer för att bibehålla hög effektivitet? Använd sedan svaren på dessa frågor för att avgöra vilka tekniska färdigheter, med tillhörande processer och arbetssätt, du behöver utveckla.

Strukturell och metodisk förmåga

Här har vi den potentiellt största hävstången som snabbt kan ta dina kunskaper och din effektivitet på jobbet till nya höjder. De strukturella och metodiska förmågorna var tidigare, i en mer statisk och trögrörlig tillvaro, något som räckte om de organisatoriskt ansvariga ledarna behärskade. Idag ger samma färdigheter bland ledare och specialister, som arbetar närmare verksamheten, stor effekt på det totala resultatet. Genom...

  • anpassning av de mycket flexibla digitala plattformarna,
  • framtagning av sociala riktlinjer (effektiva beteenden) och
  • tydliggörande av era arbetsprocesser...

...kan ni minska det kognitiva och tidsmässiga slöseriet som bristen på ramverk och riktlinjer uppenbart medför. Med ökad tydlighet och klarare förväntningar uppnår en ny nivå av effektivitet i era arbetsprocesser och därmed accelererar resultat och arbetsglädje.

Mindset och mental styrka

Adaptivitet (förändringsbarhet) och självledarskap är begrepp fler talar om som effektiva nycklar till både resultat och välbefinnande. Här finns det stor potential men det kräver att vi lyckas utveckla färdigheter som går djupare än ren kunskapsöverföring. Insikten om att våra förutsättningar och miljöer konstant förändras och på vilket sätt vi behöver anpassa oss behöver stöttas på två sätt.

  • Det första är genom kunskap om hur vi kan se på den nya verkligheten från nya perspektiv och anpassa oss till förändringarna. Mest och snabbast förändring är inte alltid bäst.
  • Det andra är genom egna insikter och acceptans. Mental styrka utvecklas genom utmaning, inspiration samt utrymme för reflektion, återhämtning och insikt.

Utvecklingen av dessa färdigheter bör göras på ett strukturerat och metodiskt kontrollerat sätt samt spridas över tid för att lärandet ska få effekt och djup.

Imen möte 2

Så adresserar vi på iManagement dessa behov för att åstadkomma lärande

Det har länge varit känt att utbildning sällan ger en effektiv och hållbar beteendeförändring i slutändan. Vill man uppnå verklig och bestående förändring som ger effekt behöver man istället hitta en lösning som bidrar till kontinuerligt och långsiktigt lärande och som hela tiden skapar nytt värde för dig och ditt team. För att uppnå effektiv utveckling av dina färdigheter inom självledarskap, ledarskap och samarbete så behöver samtliga perspektiv i lärprocessen tas i beaktning och anammas.

Hos oss på iManagement satte coronakrisen fart på vår egen utveckling. Vi har gått ifrån att leverera 95% av våra utbildningar och kurser i de fysiska klassrummen till att erbjuda våra kunder en helhetslösning för utvecklingen av deras färdigheter inom självledarskap, ledarskap och samarbete, där vi tillhandahåller en rad olika verktyg som stöttar den långsiktiga lärprocessen.

Workflow - 5-12 veckors utbildningsprogram

iWorkflow är konceptet för personlig effektivitet, självledarskap och utveckling av tekniska färdigheter och arbetssätt. Team Workflow genomförs i form av utbildningsprogram som skapar optimala förutsättningar för er att samarbeta bättre och mer effektivt.

Programmen är uppbyggda kring en tydlig lärprocess där vi möts, digitalt eller fysiskt, under ett antal tillfällen och ni genomför egna praktiska övningar mellan utbildningstillfällena. Det ger bättre resultat i er kompetensutveckling samtidigt som vi tillsammans skapar arbetsflöden som ger er utrymme för både produktivitet och kreativitet.

Digitala intensivkurser

Våra digitala intensivkurser syftar till att stärka specifika kunskaper och färdigheter snabbt. Utveckla dina tekniska färdigheter, stärk ledarskapet, uppnå en högre grad av effektivitet i era arbetsprocesser och mer - vi erbjuder kontinuerligt nya intensivutbildningar anpassade till förändringarna i omvärlden och vad som krävs av dig som ledare eller medarbetare för att ni ska lyckas bättre på jobbet.

Workflow Live

Workflow Live är vårt löpande digitala program för iterativt lärande. Här både breddar och fördjupar du dina färdigheter och din mentala styrka, ett steg i taget. Programmet består av återkommande korta webinarer två gånger per vecka, som är helt kostnadsfria för befintliga kunder att delta på.

Delta på måndagar för att få tips och råd gällande hur du som individ och ni som team blir bättre på att leda och samarbeta. På fredagarna avslutar vi veckan med en ledd Veckorevidering där vi ger dig verktygen för att få ett bra avslut på arbetsveckan, inleda helgen med en bra känsla och vara förberedd inför veckan som kommer.

CoDriver

CoDriver är vår digitala plattform som alltid finns tillgänglig för dig när du behöver repetera din kunskap. Använd portalen som stöd i ditt arbete och ditt lärande för kom ihåg: det är repetitionerna som bygger styrkan.

Inlägg och artiklar i text, bild och video

Vi delar kontinuerligt med oss av inlägg och artiklar på vår blogg och i sociala medier med syfte att inspirera till en positiv förändring. Nyttja när du söker ny kunskap och i din löpande kommunikation i teamet för att stärka förändringsarbetet ni genomgår.

Du kan även prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få uppdateringar och “connecta” med våra utbildningskonsulter på LinkedIn för att nätverka och ta del av deras expertiskunskap.

Upptäck vårt kursutbud

Prenumerera på vår blogg