Våra principer för lärande och utveckling

: 9 min

Vårt mål är att driva förändring som skapar konkreta resultat på ett effektivt och hållbart sätt hos våra kunder. Hållbara resultat förutsätter att lärandet hos de vi möter når ett djup så att det består. De vinnande faktorer för lärande vi funnit är att förmedla kunskaper om hjärnans centrala funktioner, sätta balansen mellan teori och praktik och anpassa upplägg till olika individers förutsättningar och tekniska färdigheter. Vi har tagit fram ett antal principer som ligger som en grund i alla våra utbildningar och förändringsstöd.

På iManagement har vi under ett decennium fördjupat oss inom “våra” ämnesområden. Gedigen kompetens är en förutsättning för att sprida kunskapen vidare när vi anlitats som föreläsare och inspiratörer. Vi har under åren insett att där vi kan och vill bidra som mest är när kunderna inser att de är i behov av en lärresa snarare än en punktinsats. Det är när vi får driva igenom hållbara förändringar i team och organisationer i en genomtänkt process som vår kunskap ger som störst effekt.

Lärresor handlar inte bara om att sprida kunskap inom ett ämne. Det handlar istället om en förflyttning på ett djupare plan där de kunder som anlitar oss utvecklas och växer i en viss riktning över tid. Vi sätter en grund för utveckling av effektiva digitala arbetssätt som både skapar resultat och hållbarhet, anpassat till kundens specifika förutsättningar.

De principer som ligger till grund för våra koncept, utbildningar och förändringsstöd har växt fram genom många års erfarenhet av att hålla utbildningar och implementera förändring. Genom att analysera resultaten av de uppdrag vi genomfört och förstå processerna vet vi nu vad som fungerar absolut bäst.

En anledning till att vi arbetar öppet med våra principer är att vi förstår att det inte är okomplicerat att anlita konsulter. För att känna sig trygg och våga satsa tid och pengar är det viktigt att hitta en partner som tror på samma saker och som arbetar efter principer som som fungerar i er organisation. Våra principer kan hjälpa dig som överväger att anlita oss för att genomföra en utbildning eller förändring att avgöra om du tror på det vi tror på när det kommer till ditt teams eller din organisations utveckling.

Teori i praktiken

På iManagement är vi genuint intresserade av den senaste forskningen inom de områden där vi erbjuder tjänster: självledarskap, ledarskap, hållbara arbetssätt, digitalisering, effektiva arbetsmiljöer, samarbete och förändring.

Hjärnan och hur den fungerar men även spelar oss spratt är något vi arbetar med dagligen och där forskningen är en mycket central del i våra råd. Det finns många frågeställningar som intresserar deltagarna:

  • Varför fungerar min hjärna som den gör?
  • Varför blir vi stressade och vad är det som triggar stressymptomen?
  • Vad är effektivitet, framgång och motivation på ett djupare plan?
  • Hur fungerar en hållbar och effektiv organisation?
  • Vad är nycklarna bakom effektiva team?
  • Vad är självledarskap och samarbete?

All denna kunskap och att ha svaren på dessa frågeställningar hjälper oss - och er som kunder - att förstå de underliggande beteendena och förutsättningarna som påverkar hur vi lär oss och utvecklas. Vad som är helt avgörande för att lyckas utveckla nya och ihållande färdigheter är att det finns dimensioner av praktik i lärandet. Det behöver finnas möjlighet att applicera de färdigheter vi vill utveckla i en situation som ni känner igen i ert dagliga arbete.

Börjar vi inte applicera lärdomarna i praktiken så faller förändringen varje gång. Att insikter inte räcker är självklart för alla. Ändå är det är intressant att möta motståndet som naturligt uppstår när vi går från att känna till, till att faktiskt lära sig genom att praktisera. Vi behöver bryta ned det naturliga förändringsmotståndet mot att ändra sina befintliga vanor och rutiner för att skapa ett lärande och beteende som blir hållbart.

På grund av våra inbyggda motstånd mot lärande och förändring så är det praktiska lärandet en grundläggande princip i vår utveckling - med en intressant teori eller insikt i grunden söker vi alltid att uppnå ett praktiskt beteende som stöttar den faktiska förändringen.

iMen möte 3

Empiri och forskning

I början av iManagements karriär hade vi stor respekt för forskningen (vilket vi fortfarande har) och lade stort fokus på den. Under åren har vi testat många olika vägar som leder till utveckling, förändring och lärande och fått ännu bättre förståelse för vilka teorier som fungerar i praktiken. Vår primära insikt är att framgången nästan helt och hållet ligger i hur en ny färdighet eller förändring implementeras och följs upp. Vi har insett att vårt huvudsakliga fokus ska ligga på att i detalj förstå vad som fungerar, vilka tekniker och teorier som fungerar i olika situationer, vad som krävs för att verkligen lyckas skapa resultat. Vi landar ofta i angreppssättet “less is more”. Skälet till det är att implementering av nya beteenden och arbetsprocesser utgör den större delen av förändringsresan, snarare än tiden som läggs på att avgöra vilken teoretisk lösning som ska appliceras.

Tekniken som hävstång

Tekniska verktyg och digitalisering har är centrala delar av våra arbetsliv men samtidigt har vi bara sett början. När det hybrida arbetssättet snart bli en norm för många kommer vi behöva ta nästa digitala kliv. Vi kommer dessvärre i kontakt med organisationer och team där IT-verktygen ställer till med mer problem än de löser. Här handlar det om två primära utmaningar:

  1. Det är svårt att förstå hur de nya verktygen, apparna och funktionerna i de digitala plattformarna fungerar och ska användas, samt att förstå hur de passar in i det befintliga ekosystemet av arbetsprocesser och verktyg.
  2. Tekniken triggar beteenden där vi börjar generera information till varandra oerhört lättvindigt. De digitala verktygen som skulle hjälpa oss skapar istället distraktioner och reaktivitet eftersom det saknas tydligt definierade strategier och processer för hur de ska användas.

För att minimera risken att onödig förvirring och ineffektivitet uppstår i samband med implementeringen av nya digitala verktyg så förordar vi en annan utgångspunkt. Istället för att introducera nya digitala verktyg och sedan anpassa arbetssätt och processer till dem så fokuserar vi på att analysera det faktiska behovet och utvärdera vad ny teknik kan bidra till. På så sätt kan vi säkerställa att de digitala verktygen bidrar till ökad effektivitet och inte tvärtom. När ni hittar rätt kan tekniken verkligen bli en möjliggörare och ge en hävstångseffekt. Med teknik använd på ett genomtänkt sätt kan ni kan förvänta er ökade resultat, minskat slöseri av tid och energi, bättre arbetsmiljö och en högre grad av arbetsglädje.

Från Best practice till Your Practice

Det finns många läror och instruktioner hur man kan leda sig själv, samarbeta och utveckla effektiva arbetssätt. Många uppfattar dessa som enkla att förstå men svårare att implementera. Vår erfarenhet säger att de som lyckas att ta ett arbetssätt till en nivå djupare genom att anpassa dem till teamets specifika behov lyckas betydligt bättre. Arbetssätten som anpassas till era förutsättningar blir inte bara effektivare utan även mer motiverande för teamet att använda. Precis så uppnås ett mer hållbart och effektivt arbete.

Filip m fl

Behöver du vägledning i hur du stärker ditt självledarskap? Eller behöver ni som team lära er att samarbeta mer effektivt? Kontakta oss eller utforska vårt utbud av kurser och utbildningar för att ta reda på mer om hur vi kan hjälpa er att förbättra er arbetsmiljö och era samarbeten.

Upptäck vårt kursutbud

Prenumerera på vår blogg