Så växlar du mindset genom fyra steg

: 10 min

Lärande och ständig utveckling är nödvändigt i en värld som förändras snabbt och behöver bli naturliga delar av vår vardag. För att lyckas som bäst i din utveckling och för att möjliggöra din egen effektivitet behöver du sträva efter ett dynamiskt mindset. Jerker Davidsson, vår grundare och VD, berättar hur han skiftar mindset och ger tipsen för hur du gör detsamma.

Upplever du ibland att du går runt och begränsar dig själv? Undviker du obekväma situationer? Har du kanske en inre röst som försöker ta dig ur situationer som är obekväma, som gör dig orolig för att misslyckas eller där du tror att du kan komma att se dålig ut inför andra? Jag hamnar i dessa situationer ofta och tränar nästan varje dag på att ta mig ur dessa negativa och inte produktiva tankar och reaktioner.

Jag kommer ihåg när min dotter tränade simning. Hon var bäst i gruppen och det kändes väldigt bra för mig som pappa att se på. Hon hoppade i poolen, tog tryggt plats längst fram och simmade iväg som en fisk. Detta gällde bröstsim. Värre var det med ryggsim. Då växlade min känsla. Rädslan för att hon inte skulle lyckas och att hon inte skulle känna sig duktig växte starkt i mig. Jag ville rädda henne från risken att misslyckas men höll emot. Hade det varit jag som var i den situationen skulle risken ha varit stor att jag helt hade låtit bli att försöka för att slippa få det bekräftat att jag inte kunde.

Hon var bättre rustad än jag. Trots att hon knappt kom framåt så fortsatte hon att kämpa. Hon lyssnade på tränaren, följde instruktionerna och försökte om och om igen. Och snart blev det bättre - hon överkom sina hinder och lärde sig. Min dotter blev min förebild i att försöka att inte ta mig själv på så stort allvar. Misstagen vi gör är steg i lärprocessen och ansträngningarna är självklara delar av resan.

Är du begränsad av ditt mindset?

Rädslan för att göra fel och kraven vi har på oss själva att alltid prestera på topp är både starkt begränsande för oss och tar mycket kraft och energi för oss att hantera. Carol Dweck, en amerikansk psykolog, forskare och författare, har utvecklat konceptet om “growth and fixed mindsets”. Där beskriver hon skillnaden mellan ett statiskt och begränsande mindset och ett öppet och dynamiskt mindset som möjliggör vår utveckling och vårt lärande. Dweck menar att det finns två huvudsakliga mindsets som vi människor använder i de situationer vi möts av i vår vardag - ett “fixed mindset” och ett “growth mindset”.

Fixed mindset

Med ett “fixed mindset” anser människor att färdigheter och intelligens i stor utsträckning är medfött och statiskt, och att det inte går att påverka eller utveckla. Det är med denna sorts mindset som du begränsar dig själv.

Growth mindset

Med ett “growth mindset” har man å andra sidan förståelse för att färdigheter, kunskap och intelligens är dynamiskt och kan utvecklas så länge tid och ansträngning läggs ner på det man vill utvecklas inom. Med detta storts mindset möjliggör du dig själv, till skillnad från inom det statiska mindset:et där du begränsar dig själv.

Det mindset vi har vid ett givet tillfälle påverkar hur vi förhåller oss till faktorerna prestation, utmaningar, motgångar, ansträngning, kritik/feedback och andras framgång.

Skillnaden mellan fixed och growth mindset

Fixed mindset kopplat till de sex faktorerna:

 • Prestation = Att se smart ut är viktigast.
 • Utmaningar = Undviker utmaningar.
 • Motgångar = Bekräftar att man är dålig. Man försöker dölja dem och ger lätt upp.
 • Ansträngning = Ses som onödigt och undviks.
 • Kritik/feedback = Negativ eller konstruktiv men nyttig kritik/feedback ignoreras.
 • Andras framgång = Ses som hot.

Growth mindset kopplat till de sex faktorerna:

 • Prestation = Lärandet är viktigast.
 • Utmaningar = Omfamnar utmaningar.
 • Motgångar = Ses som en naturlig del av lärandet och som en möjlighet till snabbare utveckling.
 • Ansträngning = Anses vara en vägen framåt för lärande och utveckling och är inte något man försöker undvika.
 • Kritik/feedback = Kritik/feedback tas emot med inställningen att man lär sig av den.
 • Andras framgång = Hittar inspiration och lärdomar i andra framgång.

“What are the consequences of thinking that your intelligence or personality is something you can develop, as opposed to something that is a fixed, deep-seated trait?”
- Carol Dweck in Mindset: The New Psychology of Success

 

Min åsikt är att vi inte har det ena eller det andra mindset:et - statiskt eller dynamiskt - utan att det pendlar hos de flesta av oss och att det ena ofta får övertag. Som mest påtagligt är det när du står inför en ny utmaning. Hur ser ditt beteende och ditt mindset ut i en sådan situation? Har du tendensen att dra dig undan eller kastar du dig in i situationen och tänker “Spännande, här finns en möjlighet att växa?".

När vårt statiska mindset triggas drar vi oss undan och undviker utmaningen och därmed möjligheten att utvecklas. Är vi omedvetna om detta påverkar det också vår möjlighet att lära oss nya saker och växa som människor över tid. Det viktiga blir därmed att vara medvetna om våra mindset och att fånga upp oss själva i ögonblicket då vi börjar dra oss tillbaka, och att istället påminna oss om chansen till utveckling, trots risken att misslyckas.

Skifta mindset genom fyra steg

När jag fastnar i mitt statiska mindset så hjälper följande teknik mig att växla tillbaka. Testa övningen själv nästa gång du fastnar i ett låst mindset.

1. Sätt ord på tanken och känslan

Det första steget i att skifta ditt mindset, och det som kan vara det svåraste för många, är att bli medveten om din låsning och vad den beror på. Försök sätta ord på tanken eller känslan som hindrar dig och som triggat ditt statiska mindset. Det kan vara påståenden såsom följande som påverkar dig:

”Nu är jag rädd för att misslyckas”.

"Nu är det obekvämt att ta det här samtalet".

"Nu kan det bli konflikt om jag säger sanningen".

2. Ge känslan utrymme, kämpa inte emot

En normal reaktion många av oss har när vi blir medvetna om en negativ tanke eller känsla är att kämpa emot den. Effekten blir då ofta inte den vi strävar efter utan den motsatta - att tanken eller känslan växer och tar mer energi. Försök att distansera dig från tanken eller känslan genom att sätta ord på den och ge den utrymme istället för att försöka förtrycka eller pressa undan den. Ett sånt här påstående kan exempelvis vara följande:

”Nu har jag en känsla i magen av att vara rädd att misslyckas, precis som det ska vara". Sen ler jag ansträngt för att få lite självdistans.

Jerker utbildning

3. Välj mindset

När du väl identifierat vad som triggat ditt negativa mindset och kommit tillfreds med tanken eller känslan så att du kan distansera dig ifrån den så är det dags för dig att göra ett aktiv val i ditt skifte av mindset. I det här läget hjälper det mig att vara riktigt tuff mot mig själv utan att koppla budskapet till en känsla av mitt eget värde som människa.

Hitta det mantra som passar bäst för dig, och var samtidigt snäll mot dig själv - du kommer inte lyckas direkt utan behöver öva och hitta din väg framåt. Jag brukar säga till mig själv:

"Kom igen, ta action nu, ingen har varit säker på att lyckas med något nytt första gången. Det ska inte kännas bra, du ska vara rädd, kliv in i det nu och sluta mesa ur!"

"Istället för mitt statiska mindset väljer jag nu mitt dynamiska mindset som hjälper mig att växa”.

4. Agera

Definiera slutligen vad du ska göra härnäst, mer specifikt.

”Jag tackar ja till föreläsningen och planerar in en tid för att förbereda i kalendern”. 

Behöver du vägledning i hur du stärker ditt självledarskap? Eller behöver ni som team lära er att samarbeta mer effektivt? Kontakta oss eller utforska vårt utbud av kurser och utbildningar för att ta reda på mer om hur vi kan hjälpa er att förbättra er arbetsmiljö och era samarbeten.

Upptäck vårt kursutbud

Prenumerera på vår blogg